Artykuły – święci i błogosławieni

 

 

 

 

 

 

Poczucie wspólnoty – Różaniec do Granic 

Czytaj dalej

 

Niebiańskie pogotowie ratunkowe 

„Gdy na wieczornym obchodzie lekarz zapytał, o której nastąpił zgon, mama dziecka pokazała mu zupełnie zdrową, rumianą, siedzącą w łóżeczku Felicję. Zapytał, co się stało i czy był tu jakiś inny lekarz. „Tak, był – powiedziała. – Był św. Andrzej Bobola”. Lekarz bez wahania uznał to za cud, bo jak się wyraził, „według mądrości ludzkiej było nie do uratowania, nie do wyleczenia”.

czytaj dalej


Nowenna Pompejańska

Pomimo pokuty wciąż gnębiła mnie myśl, że należę do szatana i nadal jestem jego niewolnikiem, a on oczekuje mnie w piekle. Rozważając to, popadłem w rozpacz i byłem bliski samobójstwa. Wtedy usłyszałem w moim sercu echo słów ojca Alberta, powtarzającego za Maryją: „Ten, kto propaguje mój Różaniec, będzie zbawiony”. Te słowa oświeciły moją duszę. Upadłem na kolana i zawołałem: „Jeżeli te słowa są prawdą, to osiągnę zbawienie, ponieważ nie opuszczę tej dzikiej krainy, dopóki nie rozszerzę tutaj Twojego Różańca”.

czytaj dalej


Św. Andrzej Bobola – patron Polski

Andrzej Bobola po raz pierwszy przypomniał o sobie w 1702 r., gdy Polska wbrew swojej woli stała się teatrem działań wojennych, a wydarzenia związane z wojną północną były preludium zapowiadającym liczne nieszczęścia i upadek Rzeczypospolitej. Ukazał się wówczas we śnie rektorowi pińskiego kolegium jezuickiego Marcinowi Godebskiemu, proszącemu Niebo o ratunek, i obiecał, że weźmie klasztor w opiekę, jeśli jego ciało zostanie otoczone czcią.

czytaj dalej


Św. Rita 

Przyciąga ludzi strapionych, przygniecionych ciężkimi problemami życia, chorych, samotnych, znajdujących się w sytuacjach z ludzkiego punktu widzenia beznadziejnych. Ci, którzy się z nią spotkali i doświadczyli łask otrzymanych od Boga za jej pośrednictwem, dają świadectwo niezwykłej skuteczności św. Rity.

czytaj dalej


Musimy upodabniać się do Księdza Jerzego

 Spoglądając na niezmierzone rzesze wiernych uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych ks. Jerzego Popiełuszki, ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, powiedział: „Wydaje mi się, że widzę przed sobą całą Polskę. Polskę prawdziwą, Polskę katolicką. Polskę, która wierzy w Boga i miłuje Chrystusa Ukrzyżowanego. Polskę, która pragnie wolności i tożsamości swojej narodowej (…). Ziemia polska otrzymała nowego bohatera narodowego i nowego męczennika. Ufamy, że z tej niewinnej kapłańskiej ofiary zrodzi się większe dobro dla Kościoła i Ojczyzny”.

czytaj dalej


Medalik, który ratuje 

Matka Boża wielokrotnie pokazała, że wobec Jej woli niczym są potęgi mocarstw i wszechświatowych ideologii. Nie ma też kajdan, których Ona nie może skruszyć, nawet gdy człowiek uwikłany jest w systemową bezbożność, która stanowi podstawę jego egzystencji.

czytaj dalej


Różaniec ratuje

„Dajcie mi milion rodzin odmawiających Różaniec, a świat będzie uratowany” – powiedział św. Pius X. Z różańcem nie rozstawała się matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która – jak sama mówiła – jego tajemnicami mierzyła czas i odległości. W jednym z wywiadów matka ks. Jerzego powiedziała: „Co widział w domu, to sam robił. Jakie ziarno zasiejesz, takie plony zbierasz”.

czytaj dalej

 

 

Nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego na dziś